Cartells, cartellets i cartellicos

Recull de fotos dedicat a la capacitat de síntesi dels cartells i la seua interacció amb el món que ens envolta.

Café discret
Als carrers de Porto, vaig trobar aquesta descripció de caire matemàtic: "N" cafés, per a "N" moments. Un plantejament "discret".

IconografiaAls carrers de València
Cabina de la ONCE, per animar a provar sort; però a mí em sonava a les possibles conseqüències d'una relació sense les precaucions necessàries.


A l'illa de Menorca
Dedicat a les persones que mai veuran el nom del seu carrer.
Als carrers de l'illa de Tabarca
Oxímoron, si més no aparent, entre la permanència del lloc d'acollida per excel·lència "la casa" i la  fugacitat del lema "carpe diem". En aquesta casa no paren ni la taula!

Trobat al mercat del Cabanyal

Una mostra de que el concepte "nacional" pot ser ben cutre.